UAB „VISTOMA“ PRIVATUMO POLITIKA

1.Ką reiškia ši Privatumo politika?
Mes vertiname Jūsų pasitikėjimą ir siekiame užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame Jūsų asmens duomenis teisėtai tvarkyti ir saugoti laikantis visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų, įskaitant ir Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau – BDAR). Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Vistoma“ (toliau – Klinika), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: Klinikai teikiant Jums odontologines ir / ar burnos priežiūros paslaugas; Klinikai vykdant tiesioginę rinkodarą; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Klinikos ir kontrahentų – juridinių asmenų; siekiant skatinti Klinikos žinomumą; Jums lankantis Klinikos interneto svetainėje ar Klinikos socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose; Jums teikiant užklausas ir kt. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Klinika, vadinami Duomenų subjektais.

2. Apie Kliniką
Klinika reiškia UAB „Vistoma“, juridinio asmens kodas 155505686, buveinė adresu Festivalio g. 10, LT-31144 Visaginas, Lietuvos Respublika. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais [email protected]

3. Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenys yra bet kokia Klinikos apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, specialių kategorijų asmens duomenis (sveikatos duomenys) ir kt., kurią apie Duomenų subjektus Klinika renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Klinika nurodytų tikslų.

4. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi vykdant asmenų registraciją
Jums siekiant užsiregistruoti vizitui Klinikoje, Klinikai yra būtina tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vizito registracijai, Klinikai būtina tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą (arba amžių), kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, tel. numerį), specialių kategorijų duomenis (vizito tikslas ir kiti duomenis, kuriuos Jūs pats pasirenkate pateikti Klinikai). Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)) ir ir 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas)) pagrindu. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi iki Jūsų registruoto vizito pradžios. Tokiu atveju, kai vizitui Klinikoje registruoja būsimo Klinikos paciento atstovas, Klinikai būtina tvarkyti atstovo (kontaktinio asmens ir (ar) atstovo pagal įstatymą) asmens duomenis. Klinika gali tvarkyti šio asmens vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, tel. numerį), ryšį su asmeniu, kuriam yra teikiamos odontologijos ir / ar burnos priežiūros paslaugos. Šio asmens duomenys taip pat tvarkomi asmens atstovo sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)). Asmens duomenys yra tvarkomi iki asmens registruoto vizito pradžios.

5. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi Klinikai teikiant odontologines ir / ar burnos priežiūros paslaugas
Tam, kad kokybiškai suteiktume Jums odontologines ir / ar burnos priežiūros paslaugas, apdorotume Jūsų mokėjimus už suteiktas odontologines ir / ar burnos priežiūros paslaugas paslaugas ir kt., mums būtina tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Paslaugų teikimo tikslu mes tvarkome Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą ar asmens kodą, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, adresą, tel. numerį), parašą. Taip pat, turime tvarkyti Jūsų specialių kategorijų asmens duomenis (suteiktos paslaugos, laboratoriniai tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, nuotraukos (įskaitant ir atliktų operacijų vaizdus), specialistų suteiktų paslaugų ir paciento būklės aprašymai, vartojami vaistai ir kt.). Siekiant gauti atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, mes galime taip pat tvarkyti informaciją apie Jūsų banko sąskaitą (banko sąskaitos numeris, bankas ir kt.). Visi asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas) ir 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas)) ir (ar) sutarties sudarymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)) ar vykdymo ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinės prievolė) ir 9 straipsnio 2 dalies h punktas (būtina teikiant sveikatos priežiūros paslaugas)) pagrindais. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais. Klinika taip pat gali tvarkyti asmens, kuriam teikiamos odontologijos ir / ar burnos priežiūros paslaugos, atstovo (kontaktinio asmens ir (ar) atstovo pagal įstatymą) asmens duomenis. Klinika gali tvarkyti šio asmens vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, adresą, tel. numerį), ryšį su asmeniu, kuriam yra teikiamos odontologijos ir / ar burnos priežiūros paslaugos. Nurodyti duomenys yra tvarkomi Klinikos teisėto intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)) tinkamai įvykdyti odontologijos ir / ar burnos priežiūros sutartį bei teisės aktų prievolių įvykdymo pagrindais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinės prievolė)) bei yra saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais. Klinika, siekdama tinkamai įgyvendinti paciento teisę į informaciją ir pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, tvarko Klinikos darbuotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, atvaizdą). Įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, Klinika gali tvarkyti ir paviešinti Klinikos darbuotojų vardą, pavardę, darbovietę (įskaitant ir užimamas pareigas), išsilavinimą, informaciją apie narystes asociacijose ir draugijose, atvaizdą. Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi Klinikos teisėtų interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)) tinkamai įvykdyti teisės aktų prievoles pagrindu ir tvarkomi bei skelbiami tol, kol galioja su atitinkamu darbuotoju sudaryta darbo sutartis.

6. Tiesioginė rinkodara, naujienlaiškių siuntimas
Asmenims, kurie yra pateikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Klinikos teikiamas odontologines ir / ar burnos priežiūros paslaugas, Klinika elektroniniu paštu ar telefonu gali pateikti pasiūlymus dėl mūsų teikiamų paslaugų. Tiesioginės rinkodaros tikslu, Klinika tvarkys Jūsų el. pašto adresą, tel. numerį, vardą, pavardę. Jei esate mūsų klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Klinikos tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (telefonu ar elektroniniu paštu), mes galime toliau teikti Jums pasiūlymus dėl paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas / teiktas paslaugas, teikimo. Tokiu atveju, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Klinikos teisėto intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)) pagrindu. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo ar paslaugų suteikimo pabaigos. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, susisiekdami su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių.

7. Vaizdo stebėjimas
Klinika vykdo vaizdo stebėjimą, siekdama apsaugoti Jus, Jūsų turtą, Klinikos darbuotojus ir Klinikos brangų turtą. Vykdomas vaizdo stebėjimas yra grindžiamas Klinikos teisėtu interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)) užtikrinti Klinikos patalpose apsilankančių ir dirbančių asmenų saugumą bei Klinikos ir asmenų turto apsaugą. Jums lankantis Klinikoje, Jūs būsite filmuojami Klinikos registratūroje, koridoriuose. Taip pat, yra filmuojamas įėjimas į Klinikos patalpas. Sukurti vaizdo įrašai yra saugomi 48 valandas nuo vaizdo įrašo sukūrimo. Jūsų asmens vaizdo duomenys yra niekam neteikiami, išskyrus atvejus, kai šių duomenų pareikalauja pateikti valstybės ir / ar savivaldybės institucijos.

8. Klinikos žinomumo didinimas, marketingo vykdymas (informacijos talpinimas interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose)
Klinika, siekdama viešinti vykdomą veiklą, vykdyti teikiamų odontologinių ir / ar burnos priežiūros paslaugų marketingą, atskirais atvejais, gali tvarkyti ir paviešinti asmenų, kuriems teikiamos arba buvo suteiktos odontologinės ir / ar burnos priežiūros paslaugos, ir Klinikos darbuotojų asmens duomenis Klinikos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose. Visais atvejais, Klinika nurodytu tikslu skelbs Jūsų asmens duomenis tik gavusi išankstinį Jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas) ir 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas)). Klinika šiuo tikslu gali paviešinti tokius pacientų asmens duomenis: vardas, pavardė, specialių kategorijų duomenys (suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, gydymo vieta ir kt.), atvaizdas, parašas. Paviešintų asmens duomenų kiekis priklauso nuo Jūsų duoto sutikimo. Klinikos veiklos, paslaugų viešinimo tikslu gali būti skelbiami šie Klinikos darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, darbovietė (įskaitant ir užimamas pareigas), išsilavinimas, atvaizdas, balsas parašas. Asmenų, kuriems buvo suteiktos odontologinės ir / ar burnos priežiūros paslaugos, duomenys gali būti viešinami 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo dienos. Klinikos darbuotojų asmens duomenys gali būti viešinami visą darbo sutarties su Bendrove galiojimo laikotarpį. Tiek asmuo, kuriam buvo suteiktos odontologinės ir / ar burnos priežiūros paslaugos, tiek ir Klinikos darbuotojas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo. Teisę atšaukti sutikimą galite įgyvendinti, susisiekdami su mumis nurodytu el. paštu. Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių.

9. Klinikos sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas
Siekiant savo teisėto intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)) užtikrinti Klinikos sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, įskaitant ir su klientais, vykdymą, Klinika tvarko tokius šių asmenų darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys, darbovietė (užimamos pareigos). Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi sutarties su juridiniu asmeniu galiojimo metu bei 10 (dešimt) metų jai pasibaigus.

10. Kandidatų atranka
Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, pageidaujamą poziciją, darbo patirtį (darbovietė, pareigos, galintis rekomenduoti asmuo), išsilavinimą, kitus CV, anketoje ar motyvaciniame laiške nurodytus duomenis ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją) dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas. Jums sutikus, kreipsimės į Jūsų esamą darbdavį, o į buvusį darbdavį kreipsimės savo teisėto intereso (atsirinkti tinkamą kandidatą) pagrindu. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ar atitinkamai nesutikti, kad mes kreiptumėmės į Jūsų buvusį darbdavį, pranešdami apie tai Privatumo politikos 2 punkte nurodytu el. paštu. Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo sutikime nurodytą laikotarpį būsimų personalo atrankų vykdymo tikslais. Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime sutikime nurodytą terminą. Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime pasibaigus atrankai. Jūsų duomenis galime gauti iš įdarbinimo paslaugas teikiančių įmonių ar įdarbinimo platformų.

11. Susisiekite su mumis
Susisiekti su Klinika galite el. paštu [email protected]. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums pateiktus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, kreipimosi datą bei užklausos turinį. Nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus, prašymus ar skundus. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais kreipiantis į mus. Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai. Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais.

12. Interneto svetainė
Mūsų interneto svetainėje www.vistoma.lt (toliau – Interneto svetainė) yra naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis:

Slapuko pavadinimas Aprašymas Galiojimo laikas
_utma Stebėjimo slapukas iš ,,Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. ,,Google“ svetainėje. 2 metai
_utmz Stebėjimo slapukai iš ,,Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama automatiškai 6 mėnesiai
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojama siekiant išsaugoti statistinę informaciją 2 metai
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojama siekiant išsaugoti statistinę informaciją. 1 para
Būtini slapukai.
Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis. Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.
Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas. Funkciniai slapukai.
Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas. Komerciniai slapukai.
Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis. Facebook ikonų įskiepiai
Šiame puslapyje yra naudojamas Facebook ikonų įskiepiai.

13. Socialinės žiniasklaidos priemonės
Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šią paskyrą tinkle “Facebook“ – @odontologijavistoma. Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome mūsų paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

14. Duomenų gavimas ir atskleidimas
Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų atstovų, savo sutarčių kontrahentų. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, taip pat bankams ir kitiems Politikoje nurodytiems gavėjams. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

  • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
  • ketinant parduoti Klinikos veiklą, jos turtą, akcijas ar jų dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
  • pardavus Klinikos veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
Siekiant suteikti paslaugas, mes galime Jūsų asmens duomenis tvarkyti už Jūsų valstybės ribų. Visais atvejais, Klinika tvarkys Jūsų asmens duomenis laikantis teisės aktų valstybės, kurioje asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, reikalavimų. Kai mes tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis už Jūsų valstybės ribų, mes įgyvendinsime visas priemones, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Jeigu Jūs esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi už Europos Sąjungos ribų. Visais atvejais, Klinika užtikrins, kad su paslaugų teikėjais, kurie saugo Jūsų asmens duomenis, būtų pasirašytos standartinės sutartinės sąlygos ar kitais būdais būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, laikantis BDAR reikalavimų. Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl rekomenduojame reguliariai patikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika.

15. Jūsų asmens duomenų saugumas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

16. Jūsų teisės
Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Klinika nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Klinika atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

17. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

17.1. Teisė atšaukti sutikimą
Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

17.2. Papildomos teisės
Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.
(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
(d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
(e) Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

17.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Plačiau apie Jūsų kaip duomenų subjektų teises bei jų įgyvendinimą skaitykite Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkoje. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis el. paštu [email protected].

18. Nusiskundimai
Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą, susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą mūsų priežiūrą vykdančiai institucijai – Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

19. Atsakomybė
Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsiant mus apie tai informuoti el. paštu. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

20. Privatumo politikos pakeitimai
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Rekomenduojame reguliariai pasitikrinti, ar nepapildėme Privatumo politikos. Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2021-12-08.